Kommunikáció

Dinamikus eszközök - változásmenedzsment

A felsőoktatás szerkezete az utóbbi 10 évben mélyreható változásokon ment keresztül, és ennek a folyamatnak még nincsen vége: tovább formálódik a képzési struktúra, változnak a központi nyilvántartásra, adatszol­gáltatásra, folyamatmenedzselésre vonat­ko­zó szabályok.

Az ETR az a rugalmas, dinamikus rendszer, amelyre a felsőoktatási intézménynek a változások követésé­hez szüksége van.

Többek között az alábbi eszközök segítik a rendszer folyamatos megújíthatóságát, kereteinek, határai­nak rugalmas bővítését:

Miben segítenek ezek az eszközök?

Az adattartalom dinamikus kiter­jesztésében:

Minden ETR példány önálló rendszer, melyben saját hatáskörben teljes értékű tartalommenedzsment valósít­ha­tó meg.

Folyamatok, intézményi work-flow meghatározásában:

Egy-egy kulcsterületen (pl. kurzus­kínálat létre­hozása, kurzusfelvétel stb.) saját szabályok érvényesíthetők, a folyamat egymásra következő lépései megha­tá­rozhatók.

Saját arculat kialakításában:

A dinamikus megjelenítők lehetőséget biztosítanak az intézményi arculat kialakítására, webes felületek (pl. hallgatói belépő oldal, kurzusfelvétel, elektronikus és nyomtatott vizsgalap stb.), űrlapok, információs oldalak, statisztikák stb. formai jegyeinek meghatározására.

Intézményi „függetlenségben”:

A rugalmas keretek megadják a felhasználónak a rendszer használa­tának nagyfokú szabadságát. Új igények beépítéséhez, a működés megváltoztatásához nincs szükség fejlesztői beavatkozásra, azok helyben kivitelezhetők.

Teljeskörű hallgatói szolgáltatásokban:

Az ETR egyes funkcióinak testre­szabható megjelenítése és működése gondoskodik arról, hogy a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások minősége magas szintű legyen, a hallgatói önkormányzatokkal egyeztetett mó­don való­sulhasson meg

Monitoring rendszer kialakításában:

Közvetlen lekérdezések (az adott funkciónál a felhasználó által elérhető hiba- és ellenőrző listák), és vezetői információk garantálják a munka­folyamatok minőségbiztosítási elveknek való teljes megfeleltethetőségét

Nyitott architektúra kezelésben:

A rendszer minden pontján megjelenő nyitott kódolási technikák fejlesztői közreműködés nélkül azonnali beavatkozást tesznek lehetővé a rendszerműködés paraméterezésében.

Rendszerkapcsolatok kialakításában:

Az ETR mint az oktatásszervezés központi rendszere szabványos interfész szolgáltatásokkal bármilyen külső modullal integrálható, legyen az gazdálkodási, könyvtári rendszer, címtárszolgáltatás, űrlapkezelő vagy iktatórendszer.