Kommunikáció

Megoldásaink

Az ETR-ben alkalmazott megoldásaink célja a prediktív rendszer létrehozása. Az adatstruktúra kialakításánál fontos szempont, hogy az összefüggések rendszeréből végül olyan információk álljanak elő, amelyek a folyamatok elemzése mellett a tervezést is támogatják. A felhasznált eszközök emellett biztosítják azt a rugalmasságot, amely a változásokhoz és az egyes intézményi gyakorlatokhoz gyorsan, könnyen adaptálható rendszert hoz létre.

Tantervezés

Az általunk biztosított tervező eszköz megteremti a képzési követelmények tárolásának, a tanmenet precíz tervezésének, a hallgatói teljesítések nyomon követésének minden igényt kielégítő feltételeit. Ez a struktúra, rugalmassága folytán, alkalmas a különböző képzési utak modellezésére, legyenek ezek hagyományos szerkezetű vagy a kétszintű képzési modellben meghirdetett képzések.

tovább »

Kurzuskezelés

Az oktatásszervezés egyik legnagyobb kihívása a kurzuskínálat kialakítása félévről félévre, a megfelelő tartalmak és az ezekhez szükséges erőforrások biztosítása, a kurzusfelvételi folyamat menedzselése. Az ETR hatékonyan támogatja ezt a folyamatot a kurzuskínálat megterve­zésétől a terem- és órarendbeosztáson keresztül a kurzusfelvételi eljárások sokszempontú menedzseléséig. A kurzuskezelés az ETR-ben az egész rendszerre jellemző folyamatme­nedzselés egyik legjobb példája, amelyben a többszereplős, szerte­ágazó tevékenységek koordiná­lása jelentős támogatást kap az átgondolt objektum- és folyamat­struktúra segítsé­gével.

Külön ki kell emelni a kurzusok során megvalósuló együttműködés és tartalommenedzsment támogatását, amely Coospace alkalmazásunkkal valósítható meg. További információkért a Coospace-ról, kattintson ide: http://portal.coospace.hu

 

tovább »

Dinamikus eszközök - változásmenedzsment

A felsőoktatás szerkezete az utóbbi 10 évben mélyreható változásokon ment keresztül, és ennek a folyamatnak még nincsen vége: tovább formálódik a képzési struktúra, változnak a központi nyilvántartásra, adatszol­gáltatásra, folyamatmenedzselésre vonat­ko­zó szabályok.

Az ETR az a rugalmas, dinamikus rendszer, amelyre a felsőoktatási intézménynek a változások követésé­hez szüksége van.

tovább »

Vizsgák és teljesítésnyilvántartás

A hallgatói előrehaladás szempontjából a tárgyak, kurzusok felvétele mellett kiemelkedő jelentőséggel bírnak a teljesítés megszerzésének folyamatában nyújtott szolgáltatások. Az ETR az a rendszer, amelyik biztosítja a hallgató számára az ideális vizsgarend kialakítását, nyomon követhetővé teszi a jegyek bekerülését, akár a mobiltechnológiával elérhető szolgáltatásokon keresztül.  Az oktatók és tanszéki adminisztráció számára jelentős segítséget ad a vizsgáztatás lebonyolításában, tetszőlegesen definiálható vizsgalapokat biztosít, és hatékonyan támogatja a vizsgáztatáshoz kapcsolódó pénzügyi folyamatok (utóvizsga díjak) menedzselését.

tovább »

Szakosodás

A kétszintű képzési struktúrában az egyik legösszetettebb folyamat alap­képzésben és mesterképzésben is a hallgatói szakirányfelvétel. Egyes karokon a hallgatók a választható szakirányok és minor képzések egész tömegével találkozhatnak és a folyamatban a karok sőt egyes intézmények közötti átjárás is jelentős. Az ETR prediktív rendszerként már a képzések tervezése során támogatja az egyes elágazások, szakosodás- és szakiránybeállítások modellezését. Ilyen módon a képzések és az egyes képzési utak megvalósítása tudatos, az intézményi adottságokhoz és lehetőségekhez idomul, a megvalósított funkciók pedig komplett felvételi rendszerként segítik a hallgatói jelentkeztetés és elbírálás bonyolult folyamatát.

tovább »

Hallgatói pénzügyek

Az ETR fejlesztésekor különös gondot fordítottunk a hallgatói pénzügyi folya­matok teljes lefedésére, a modern befizetési módszerek alkalmazására. Mindezt úgy valósítottuk meg, hogy az intézményi vezetés számára is mindig világos legyen az éppen aktuális pénzügyi állapot, a várható bevételek és kiadások.

tovább »

Üzenetküldés

Az ETR üzenetküldő alrendszere az azonnali hatékony tájékoztatás kulcs­eleme. Az intézményi működés akkor lehet hatékony, ha minden ponton (beleértve az „ügyfelek”, a hallgatók, oktatók táborát) egyszerűen és gyorsan rendelkezésre áll az információ, ami a folyamatban való továbblépéshez szükséges.

tovább »

E-iroda

A DEXTER Kft. úttörő szerepet játszik a felsőoktatási folyamatok elektronizálá­sában. Az múlt század 90-es éveiben – amikor a cég megkezdte működését – az elektronikus ügykezelés még unikumnak számított, ma már a mindennapok természetes része. Tevékenységünk nyomán azonban manapság is újabb és újabb ügyviteli folyamatok épülnek be az ETR és kiegészítő rendszereinek elektronikus szolgáltatásai közé és teszik egyre inkább elérhetővé a papírmentes iroda működtetését.

tovább »